Welkom bij CMB Overheids projecten!

Invulling van de openbare ruimte vraagt om een gedegen aanpak. De belangenafweging tussen recreatie & functionaliteit en creativiteit & haalbaarheid zijn daarbij belangrijke pijlers.

CMB heeft als missie overheden en projectontwikkelaars te ontzorgen op het gebied van landschapsverfraaiing door bruggen, hekwerken, trappen en overkappingen.

Jarenlange expertise, gedegen kennis en vakmanschap worden gebundeld voor een optimaal resultaat.

Vanaf de ontwerp- en engineeringsfase tot productie en uitvoering wordt gewerkt aan het resultaat dat optimaal aansluit op de wensen en budgetten van de opdrachtgevers.

Praktisch inzicht en creativiteit gaan zo hand in hand met als doel een gedegen oplossing voor alle betrokken partijen.