Bruggen

CMB slaat een brug van idee naar realisatie!

Een brug vervult naast een praktische functie ook een belangrijke rol in de omgeving. Daarom wordt bij het ontwerp van iedere brug behalve met de constructieve eigenschappen ook rekening gehouden met de integratie in de omgeving.

Tijdens de engineeringfase worden de gegeven omgevingsfactoren vertaald naar kleuren en materialen: hout, glas, staal, kunststof of RVS. Door deze aanpak vormt elke brug zich naar de omgeving; in stedelijk óf landelijk gebied.

Na de engineeringsfase wordt elke brug compleet geproduceerd in de fabriek van CMB, inclusief het brugdek en de leuningen. Door deze prefab-aanpak kan worden voldaan aan strenge kwaliteitseisen en neemt het plaatsen van de brug weinig tijd in beslag. Hierdoor wordt de overlast op locatie tot het minimum beperkt.

Tijdens het totale proces van idee naar realisatie wordt op een transparante manier inzicht geboden in de processen. Tijdsplanningen, budget- en voortgangsrapportages zijn geïntegreerd in systemen die een optimale informatievoorziening mogelijk maken.